Logga in

Tofternas samfällighetsförening

Tofternas Samfällighetsförening förvaltar de två gemensamhetsanläggningarna på Tofterna, Norra Öddö.

- Vägarna på området

- Bryggor, dricksvatten och avlopp samt byggnader och gemensam mark

Tofterna 1901

------------------------------------------------------------------------------------------------

Gemensam arbetsdag på Tofterna!

Lördag 6 november kl 11

Då samlas vi och gör det årliga höstarbetet med vägar, diken och vägrenar.

Grus läggs på utsatta ställen.

Ta med handverktyg och maskiner. Grenågar och motorsåg kan behövas,

liksom trimmer/kantklippare.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsstämma för Tofternas Samfällighetsförening

hölls Lördag 17. juli 2021 , kl 11.00 vid Ladan

Inga motioner eller förslag var inlämnade på förhand.

Protokoll finns under "Dokument"

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
Antal besök