Logga in

Tofternas samfällighetsförening

Tofternas Samfällighetsförening förvaltar de två gemensamhetsanläggningarna på Tofterna, Norra Öddö.

- Vägarna på området

- Bryggor, dricksvatten och avlopp samt byggnader och gemensam mark

Tofterna 1901

--------------------------------------------------------------------

Arbetsdag / Dugnad

Lördag 4 nov. med start kl 11

Arbetsprogram meddelas här några dagar innan.

------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmöte hölls Lördag 15 juli kl 11 i ladan.

Protokoll finns under "Dokument/Dokument 2020 - "

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Föreningens adresslistor uppdaterades 19 september 2023

Önskade ändringar och tillägg meddelas till Lennart@claess.se

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
Antal besök