Logga in

Tofternas samfällighetsförening

Tofternas Samfällighetsförening förvaltar de två gemensamhetsanläggningarna på Tofterna, Norra Öddö.

- Vägarna på området

- Bryggor, dricksvatten och avlopp samt byggnader och gemensam mark

Tofterna 1901

Sommarvattnet sätts på torsdag 6/4

Arbetet med taket på ladan startar snart. Ni måste därför tömma ladan

på saker som förvaras där senast söndag 16/4 !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Föreningens adresslistor uppdaterades 13 mars 2023

Önskade ändringar och tillägg meddelas till Lennart@claess.se

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsstämma för Tofternas Samfällighetsförening hölls 16/7-22

Protokollet finns under "Dokument/ Protokoll 2020 -"

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
Antal besök