Logga in

Tofternas samfällighetsförening

Tofternas Samfällighetsförening förvaltar de två gemensamhetsanläggningarna på Tofterna, Norra Öddö.

- Vägarna på området

- Bryggor, dricksvatten och avlopp samt byggnader och gemensam mark

Tofterna 1901

--------------------------------------------------------------------

Sommarvattnet stängdes av fredag 17/11.

------------------------------------------------------------------------------------------

Sophuset stängs söndag 5 nov.

Ta med soporna hem.....

Sophuset öppnas igen till våren!

-------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmöte hölls Lördag 15 juli kl 11 i ladan.

Protokoll finns under "Dokument/Dokument 2020 - "

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Föreningens adresslistor uppdaterades 19 september 2023

Önskade ändringar och tillägg meddelas till Lennart@claess.se

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
Antal besök