Logga in

Tofternas samfällighetsförening

Tofternas Samfällighetsförening förvaltar de två gemensamhetsanläggningarna på Tofterna, Norra Öddö.

- Vägarna på området

- Bryggor, dricksvatten och avlopp samt byggnader och gemensam mark

Tofterna 1901

------------------------------------------------------------------------------------------------

Sommarvattnet stängdes av lördag 20 nov.

Gemensam arbetsdag på Tofterna

ägde rum Lördag 6 november

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsstämma för Tofternas Samfällighetsförening

hölls Lördag 17. juli 2021 , kl 11.00 vid Ladan

Inga motioner eller förslag var inlämnade på förhand.

Protokoll finns under "Dokument"

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
Antal besök