Logga in

Verksamhet

Föreningen förvaltar de två gemensamhetsanläggningarna på Tofterna Norra Öddö:

Öddö ga:1 (vägar)

Öddö ga:5 (mark, vatten, avlopp, bryggor, byggnader)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordningsregler på Tofterna:

Det pågår ett arbete med att uppdatera föreningens ordningsregler,

som är föråldrade, speciellt när det gäller bryggan.

Följande skrevs 2006, med en liten uppdatering 2009:

Ordningsregler på Tofterna

Vi har relativt få regler på Tofterna. Generelt gäller att Toftebacken är ´´statsplanbelagt område”,

och därmed gäller alle de regler som följer med det, t. ex. beträffande eldning, bandtvång

för hundar, byggnadslov och annat som staten eller Strömstad kommun bestämmer.

Dessutom har vi under årens lopp antagit vissa regler på våra årsmöten.

Redan 1976 bestämdes följande för bryggan:

“Akterförtöjning skall utgöras av sten, dragg eller annat lämpligt fast i havsbotten.

Förtöjningslinor skola vara av sådan beskaffenhet att de snabbt sjunka.

Böjor, vraker eller flytande linor få icke förekomma.”

De flesta har sedan länge skaffat bom till sin båtplats, men akterfästen finns också, och

vi har fortfarande den regeln att boj eller liknande flytetyg inte skall användas till akterfästet.

Det finns inga antagna regler för hur bommerna på flytbryggan skal disponeras eller ägas.

På vissa andra håll har man som praxis att man äger bommen til höger, men använder också

den till vänster. På Tofterna är det hela något kaotisk.

Flera av de sista årens styrelser har önskat reda upp denna situationen.

Har ni problem med att komma överens ang. bom eller båtplats,

ta kontakt med en av oss i styrelsen.

Några regler för användelse av vattnet finns inte. Det borde kanske finnas, men än så länge

har vi bara generellt uppmanat alla att “Spara på vattnet”. Vi har begränsad pumpkapacitet,

och det var kanske inte meningen att vårt vatten skulle användas till bevattning av

gräsmattor och annan storforbrukning.

Angåande mopeder och liknande, har vi vid flere tillfällen bestämt att alla fordon skall

framföras sakta (“i gångfart”) på våra vägar, och att mopeder inte får köras ut på flytbryggan.

Det sistnämnda är speciellt viktigt, aluminiumsrampen mellan flytbrygga och fasta bryggan

skall inte belastas med stor tyngd.

Mopeder, fyrhjulingar och liknande får endast användas till transporter;

Nöjesåkning skall inte förekomma.

Beträffande parkering av mopeder har vi vissa år bestämt att de inte skall stå på bryggan,

medan vi andra år har sagt att de får stå på bryggan bara man flytter dem när det kommer

transportbåt. Här är det behov för en uppdatering av reglerna.....

Styrelsen aug-2006, uppdaterat 16/10-09

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
Antal besök