Logga in

Avlopp och infiltration

Vi har två infiltrationsanläggningar från 1960 och 70-talet. Det är endast så kallat BDT-vatten på Tofterna (Bad-Disk-Tvätt).

Avloppsvattnet infiltreras i marken på vår nedre äng och i området vid Toftebacken 3 och 5.Till anläggningarna hör också några betongbrunnar som samlar slam.

Sedan 2015 tömmer vi själva våra slambrunnar. Slammet läggs i en kompostbinge bakom ladan. Slamtömning och/eller inspektion av brunnarna ska ske vår, sommar och höst. Kommunen inspekterar en gång om året. Vid inspektion och tömning ska ett protokoll föras.

Protokollet finns här ->

Ledningar för vatten och avlopp ligger oftast grunt på vårt område.

Stora delar av ledningsnätet för avloppsvatten lades om sommaren 2008. Här är några bilder från arbetet.

Vi har tidigare planerat att bygga en ny infiltrationsanläggning. Kommunen har godkänt att denna kan placeras på det vi kallar den övre båtuppläggningsplatsen. Så länge de gamla anläggningarna fungerar fortsätter vi att använda dessa.

Kommunen har på sikt planer om att dra kommunalt vatten och avlopp till Tofterna. Tidsplanen för detta är osäker.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
Antal besök