Logga in

Dricksvatten

Vattenverket och brunnen ger vatten till de flesta av föreningens medlemmar.

Brunn, distributionspump, filter och hydrofor finns i vårt pumphus.

Brunnen är 135 meter djup och har relativt begränsad kapacitet.

Att vi inte har tillräckligt mycket vatten att tillgå löser vi med att pumpa vattnet från brunnen till en tank.

Från denna distribueras vattnet ut i ledningsnätet.

Under perioder med hög förbrukning kan vattnet ta slut. Det betyder att tanken är tom. Då får vi vänta tills att brunnspumpen har fyllt på tanken igen.

Att spara på vattnet är viktigt!

Till vänster: Locket på vattentanken. Tanken tvärs över vägen innehåller 3 kubikmeter vatten. Den är ett mellanlager mellan brunnpumpen och distributionspumpen.

Vattenledningarna på Tofterna ligger grunt nedgrävda och kan bara användas på sommarhalvåret. Dock har fastigheterna vid nedre ängen djupt liggande ledningar som kan användas året runt. När vattnet stängs av i november/december finns det en kran på pumphuset där vatten kan hämtas (bild till höger) Stäng kranen försiktigt!

I tillägg till det gemensamma vattnet finns det på vårt område ett tiotal privata brunnar borrade på egna tomter av de enskilda fastighetsägarna.

Bilden visar en plats där många ledningar möts; vattenledningar (25mm) och ett antal avloppsledningar med öppningar uppåt för möjlig renspolning. Ledningarna ligger inte tillräckligt djupt för att dricksvattnet kan användas på vintern

Inne i pumphuset finns brunnen, sandfilter, hydrofor och distributionspump.

Brunnen ses nederst till vänster.

Gamla pumphuset

Många har undrat vad det gröna skjulet vid vägen mitt emot Toftebacken 23 är för något.

Det är det gamla pumphuset. Här finns den första brunnen som borrades 1973. Vattenföringen räckte inte till alla anslutna fastigheter och man bestämde att borra en ny brunn, den som används idag. Den gamla brunnen finns dock kvar.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
Antal besök