Logga in

Gemensam mark

Vi har ca 13,5 hektar gemensam mark. Den är markerad i rött på kartan.

Dessutom har föreningen ett antal små delägarskap och servitut, t.ex stranden, Lilla Lusthagen och Edholmarna.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En försommarbild från 2008, ladan och nedre ängen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det mesta av elledningarna på vårt område grävdes ned av Fortum i mars 2012. Det är bara på övre området som luftledningar finns kvar.

En transformator byggdes 2012 på det nedre området. De flesta elledningar på området grävdes ner i samband med detta, både högspänningsledningar och distributionsledningar ut till fastigheterna. Bara på övre området finns luftledningar kvar.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vinterstormen Sven (december 2013) fällde flera träd, bl.a. längs vägen ned mot bryggan. Träden är mycket viktiga för vägens stabilitet just på den sträckan.

Unik natur på Tofterna

Naturen på och runt Tofterna är säregen och och sårbar. Flera naturreservat finns på Norra Öddö.

Ett exempel på ovanlig och vacker natur är dalen ned mot bryggan. Den har ett av Sveriges rikaste bestånd av Skavfräken.

Skavfräken kallades förr också Skavgräs. Den användes som slipmedel eftersom den har högt innehåll av kisel. Den behåller sin elasticitet också som torkad växt, och kunde därför också användas som fönsterisolering.

Invasiva arter på Tofterna.

Vi bor mitt i unik natur som är skyddad genom flera åtgärder, se "Naturen runt Tofterna"

En art som vi har problem med är Kanadesiskt Gullris. Den bör utrotas generellt, och speciellt på Norra Öddö.

Det är en växt som förtränger alla inhemska arter om den inte bekämpas. Den förökar sej både med frön och med rotskott. Den bör slås innan den fröar och marken bör brännas på våren för att stoppa spridning

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
Antal besök