Logga in

Vägarna

Föreningens vägar är smala grusvägar byggda för gång- och cykeltrafik samt för nödvändiga transporter. Det är totalt ca 1500 meter väg som föreningen förvaltar.

Föreningens vägar markerade i rött

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Trafikregler på Tofterna:

Inom vägnätet på Tofternas samfällighet gäller den lagstiftning som beskrivs i Trafikförordningen 1998:1276.

Som grundläggende regel gäller att man ska visa hänsyn och använda sunt fornuft.

All trafik sker på de gåendes villkor.

Högsta tillåtna hastighet är 10 km/tim, vilket framgår av skyltar vid ladan på vägen till bryggan.

Motortrafik är endast till för nyttokörning, nöjesåkning är inte tillåtet.

Lägsta tillåtna ålder på förare av motorfordon är 15 år.

Ägaren ansvarar för att fordonet är trafikförsäkrat och framförs på ett lagenligt sätt.

Vid långvarigt regn då vägarna är genomblöta gäller att man ska vara ytterst restriktiv med körning av motorfordon.

Motorfordon som parkeras på bryggan får inte blockera denna.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vissa av våra vägar är gräsbevuxna, andra är smala och enkla grusvägar.

Det finns också något bredare grusbelagda transportvägar som på bilderna under.

Ett stort arbete med vägarna genomfördes 2015 efter att översvämning orsakat svåra skador.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vägarbete i stort och smått. Passagen mellan Toftebacken 30 och 57 förbättrades 2016.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Bilder från vägskadorna efter allt regnandet på sensommaren 2015.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
Antal besök